Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων - Εγκαταστάσεις