Αναστάσιος ΜελάςTasos_Melas

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

amelas[at]cperi.certh.gr
Τηλ. +30 2310 498417


Σπουδές:

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομείς Ειδίκευσης:

  • Δυναμικές ιδιότητες και δομή συσσωματωμάτων αιθάλης
  • Μέτρηση σωματιδιακών ρύπων
  • Σύνθεση σωματιδίων με τεχνικές αερολυμάτων

Ο Δρ. Αναστάσιος Μελάς είναι Χημικός Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009) με διδακτορικό στην πειραματική και υπολογιστική μελέτη των δυναμικών ιδιοτήτων και της δομής συσσωματωμάτων αιθάλης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2015). Εργάζεται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων από το 2013. Οι τρέχουσες δραστηριότητες του σχετίζονται με την παραγωγή και μέτρηση νανοσωματιδίων, την προσομοίωση των δυναμικών ιδιοτήτων αερολυμάτων και την ανάπτυξη καταλυτικών μετατροπέων με εφαρμογές σε οχήματα.


Back to Personnel